Прийом документів розпочато!

Запрошуємо на навчання та бажаємо вдало зробити вибір!

 
 

Історія факультету починається з 1947 р., коли в Криворізькому гірничорудному інституті був створений геологічний факультет. З 1960 до 1966 р. факультет називався геологорозвідувальним, а з 1966 р. – геолого-збагачувальним.

На факультеті традиційно розвиваються наступні напрямки наукової діяльності: геологія і стратиграфія докембрійських відкладень; стратиграфія і палеонтологія фанерозойських відкладень; вивчення структур рудних полів; технологічна мінералогія залізних руд; мінералого – генетична оцінка порід і руд залізисто-кременистих формацій докембрія; вивчення технологічних особливостей руд і оцінка їх збагачуваності; розробка нових технологій і устаткування для збагачення руд чорних металів. На факультеті навчається біля 400 студентів денного відділення та 250 студентів – заочників. За час існування факультету було підготовлено близько 3000 інженерів, в тому числі біля 70 кваліфікованих фахівців для іноземних країн. Випускники факультету працюють в різних країнах світу: Білорусі, Туркменістані, Узбекистані, Казахстані, Грузії, Кубі, Перу, Колумбії, Анголі, Конго та в ін.. Три випускники факультету стали докторами геолого-мінералогічних наук, а 40 – кандидатами геолого-мінералогічних наук.

В даний час факультет веде перебудову навчальної і науково-дослідної роботи. Укладено договори про використання території Криворізького басейну як бази проходження геологічної практики студентами Краківської гірничо-металургійної академії і Національного гірничого університету України.