Прийом документів розпочато!

Запрошуємо на навчання та бажаємо вдало зробити вибір!

 
 
 

Факультет засновано 1959 року рішенням Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР.

До складу факультету входить чотири кафедри: «Промислового, цивільного і міського будівництва», «Технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції», «Філософії і соціальних наук».

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», створений наказом міністра освіти і науки України, до складу якого, окрім Криворізького національного університету входять підприємства й організації м. Кривого Рогу. Функціонує галузева лабораторія з оцінки довговічності і надійності будівельних конструкцій, будівель і споруд. За ініціативою провідних вчених було створено проектно-конструкторське бюро, де студенти набувають практичних навичок з реального проектування.

Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення. Ось лише деякі з них:

  • енергозбереження при теплогазопостачанні та опаленні будівель;
  • дослідження і розробка заходів та засобів енергозбереження в системах водопостачання, теплогазопостачання і вентиляції;
  • прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря і водного басейну на екологічний стан регіону;
  • підвищення надійності роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення промислових та цивільних споруд.

Випускники факультету працюють не лише в Україні, але й далеко за її межами – у країнах СНД, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.